Bảng chọn

SQL Server Standard Edition 2017. For Academic Organizations: Open License + Software Assurance (LicSAPk) - Russian No Level, 228-06996

  • Sơ lược về sản phẩm

   • Giáo dục
   • Bản đầy đủ
   • Phiên bản tiếng Nga
   • Thư điện tử
 • Đặc tính
  • Gia đình Microsoft SQL Server Standard Edition
  • Ngôn ngữ Phiên bản tiếng Nga
  • Loại tổ chức Giáo dục
  • Hình thức giao hàng Thư điện tử
  • Số bộ phận của nhà sản xuất 228-06996
 • Mô tả

  Microsoft SQL Server Standard Edition cung cấp quản lý dữ liệu cơ bản và cơ sở dữ liệu thông minh kinh doanh cho các phòng ban và tổ chức nhỏ để chạy các ứng dụng của họ và hỗ trợ các công cụ phát triển chung tại chỗ và đám mây - cho phép quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả với tài nguyên CNTT tối thiểu. SQL Server Standard cung cấp khả năng lập trình phong phú, cải tiến bảo mật và hiệu suất nhanh chóng cho các ứng dụng và kho dữ liệu hạng trung.