Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    vSphere Remote Office Branch Office Standard đảm bảo tính khả dụng cao của cơ sở hạ tầng CNTT tại các địa điểm từ xa. Phiên bản này bao gồm vMotion, High Availability, Data Protection and Replication, Hot Add, vShield Endpoint, Fault Tolerance, Storage vMotion, Virtual Volumes and Storage-Policy Based Management.

  • Đặc tính