Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    vSphere Remote Office Branch Office Enterprise — Ảo hóa máy chủ trang web từ xa cung cấp tính liên tục trong kinh doanh và sao lưu, tiêu chuẩn hóa cấu hình máy chủ và bảo mật dữ liệu thông qua mã hóa.

  • Đặc tính