Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 8 Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    VMware vSphere Enterprise Plus bao gồm đầy đủ các tính năng vSphere để chuyển đổi trung tâm dữ liệu thành một môi trường hoạt động đám mây đơn giản hóa, cung cấp thế hệ tiếp theo về tốc độ, bảo mật và sự đơn giản.

  • Đặc tính