Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 8 Enterprise for 1 processor

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    VMware vSphere 8, nền tảng khối lượng công việc dành cho doanh nghiệp, mang lại lợi ích của công nghệ đám mây đối với khối lượng công việc tại chỗ, tăng tốc hiệu suất thông qua DPU và GPU, đồng thời tăng tốc đổi mới với thời gian chạy Kubernetes tích hợp sẵn sàng cho doanh nghiệp.

  • Đặc tính