Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 8 Bitfusion for 1 processor

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere Bitfusion ảo hóa bộ tăng tốc phần cứng như đơn vị xử lý đồ họa (GPU) để cung cấp một nhóm các tài nguyên được chia sẻ, có thể truy cập mạng hỗ trợ khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML).

  • Đặc tính