Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere Remote Office Branch Office Advanced —là một phiên bản hàng đầu trong lĩnh vực với các khả năng ảo hóa được mở rộng, đảm bảo tiêu chuẩn hóa cấu hình máy chủ lưu trữ và việc giám sát được cải thiện phù hợp với các yêu cầu tu. Ngoài tất cả các tính năng của vSphere Remote Office Branch Office phiên bản Standard, phiên bản Nâng cao bao gồm các tính năng sau.

  • Đặc tính