Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7 Enterprise

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    vSphere 7 cung cấp khả năng quản lý vòng đời được đơn giản hóa, bảo mật tích hợp và tăng tốc vận hành các ứng dụng truyền thống. VMware vSphere Enterprise bao gồm tất cả các tính năng của vSphere để chuyển đổi trung tâm dữ liệu thành một môi trường đám mây đơn giản hóa với tốc độ cao, bảo mật và sự tiện lợi.

  • Đặc tính