Bảng chọn

JetBrains

JetBrains AppCode

{{trans("configurator.hint.from")}}
 • Hệ thống giấy phép

  Các chương trình bản quyền phần mềm của JetBrains:

  Commercial – chương trình dành cho doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội mong muốn sử dụng phần mềm JetBrains cho mục đích thương mại. Tất cả các nhân của các tổ chức đều có thể sử dụng giấy phép đã đăng ký dưới danh nghĩa tổ chức trên mọi máy tính PC, với điều kiện tổng số người dùng đồng thời không vượt quá số lượng giấy phép đã mua. Giấy phép được đăng ký dưới tên của một người dùng cụ thể chỉ có giá trị đối với cá nhân đó. Giấy phép có giá trị vô thời hạn và có giá trị đối phiên bản hiện tại của phần mềm, cũng như các bản cập nhật được phát hành trong thời hạn của thỏa thuận cấp phép.

  Personal – chương trình dành cho người dùng cá nhân mong muốn sở hữu phần mềm JetBrains cho mục đích thương mại. Giấy phép được đăng ký dưới tên của một người dùng cụ thể chỉ có giá trị đối với cá nhân đó. Việc đồng thời sử dụng bản quyền và chuyển giao giấy phép bản quyền cho người khác là không được phép. Giấy phép có giá trị vô thời hạn và có giá trị đối phiên bản hiện tại của phần mềm, cũng như các bản cập nhật được phát hành trong thời hạn của thỏa thuận cấp phép.

  Academic – chương trình dành cho các tổ chức học thuật công lập bao gồm: các trường học, các trung cấp, cao đẳng và các trường đại học. Có thể sở hữu giấy phép bản quyền dành cho các học sinh, sinh viên và giáo viên và được sử dụng với mục đích học tập và nghiên cứu. Số lượng người dùng giấy phép tại cùng một thời điểm bị giới hạn bởi tổng số giấy phép đã mua. Giấy phép có giá trị vô thời hạn và có giá trị đối phiên bản hiện tại của phần mềm, cũng như các bản cập nhật được phát hành trong thời hạn của thỏa thuận cấp phép.

  Classroom – chương trình dành cho các cơ sở công lập. Phần mềm được sở hữu theo chương trình này chỉ được sử dụng với mục đích giáo dục.  Số lượng người dùng phần mềm không bị giới hạn. Giấy phép có giá trị trong một năm và cần phải nâng cấp thường xuyên. Số lượng người đùng phần mềm không bị giới hạn. Giấy phép là miễn phí, có giá trị trong một năm và cần phải nâng cấp thường xuyên.

  Open Source – chương trình dành cho các nhà phát triển các dự án với mã nguồn mở. Phần mềm được mua theo chương trình này không được sử dụng cho mục đích thương mại. Số lượng người dùng phần mềm không bị giới hạn. Giấy phép là miễn phí, có giá trị trong một năm và yêu cầu cập nhật thường xuyên.

 • Mô tả

  JetBrains AppCode – IDE "thông minh" để phát triển các ứng dụng iOS / macOS. Nhờ sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc code, AppCode giúp bạn dễ dàng đối phó với các công việc thường ngày và tiết kiệm thời gian khi viết chương trình. AppCode cung cấp khả năng tương thích và đồng bộ hóa hoàn toàn với Xcode, tích hợp chặt chẽ với CocoaPods và Reveal, hỗ trợ các hệ thống kiểm soát phiên bản phổ biến và trình theo dõi vấn đề.

 • Đặc tính