Bảng chọn
F5 Networks

F5 NGINX

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    F5 Networks là nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong các giải pháp an ninh mạng. Công nghệ của giải pháp tập trung giúp các ứng dụng được bảo mật, an toàn hơn, nhanh hơn. Bên cạnh đó, giải pháp còn tập trung giải pháp còn giúp tăng tính khả dụng trên các tài nguyên khác nhau như máy chủ, đám mây, các thiết bị lưu trữ dữ liệu & các thành phần mạng khác nhau

    Trước đây F5 Networks được biết đến rộng rãi nhờ vào các giải pháp về cân bằng mạng, hiện nay các giải pháp đã được mở rộng hơn để hướng đến các việc phân phối ứng dụng khác nhau bao gồm việc cân bằng & tăng tốc độ tải cục bộ thông qua các lớp bảo vệ tường lửa úng dụng Web, các ứng dụng xác thực cũng như các truy cập, phòng chống DdoS,…

    Các công nghệ của F5 Networks có thể áp dụng trên các trung tâm dữ liệu và đám mây, trên các nền tảng khác nhau như AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, OpenStack,…

    F5 Networks giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về việc phân phối các ứng dụng cốt lõi an toàn, nhanh & tăng tính sẵn sàng. Bên cạnh đó, các giải pháp cũng giúp doanh nghiệp tăng tính thích ứng trong việc phát triển nhanh các nhu cầu trong kinh doanh. Theo thống kê thì có hơn 10,000 doanh nghiệp & tổ chức đang tin dùng và triển khai các giải pháp, sản phẩm của F5

  • Đặc tính