Bảng chọn

Veeam

Veeam Backup for Microsoft 365

{{trans("configurator.hint.from")}}
 • Mô tả

  Veeam là công ty công nghệ được thành lập vào năm 2006 và hiện đang có trụ sở tại Hoa Kỳ. Veeam là sản phẩm đi đầu trong việc kiểm soát & bảo vệ dữ liệu cho doanh nghiệp.

  Veeam cung cấp các giải pháp doanh nghiệp xoay quanh 03 chức năng nổi bật của giải pháp:

  • Bảo mật dữ liệu – Veeam cung cấp nhiều lớp bảo mật dữ liệu mang đến sự tự tin cho doanh nghiệp của bạn
  • Phục hồi dữ liệu – Bên cạnh chứng năng bảo mật, Veeam cung cấp khả năng phục hồi dữ liệu chính xác ở bất cứ nơi đâu, khi nào mà doanh nghiệp cần
  • Các dữ liệu được bảo vệ ở bất cứ nơi đâu với mọi cách có thể
 • Đặc tính