Bảng chọn

Barracuda Networks

Barracuda CloudGen Firewall

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Barracuda là một nhà cung cấp bảo mật cấp doanh nghiệp, trước đây đã từng tung ra nhiều sản phẩm bảo mật thành công khác nhau. Tường lửa của công ty trên nền tảng đám mây CloudGen là một giải pháp tường lửa mạnh mẽ đảm bảo tính khả dụng và tính liên tục của mạng cũng như hỗ trợ truy cập trực tiếp và an toàn vào các ứng dụng, dịch vụ được lưu trữ trên đám mây.

    Giải pháp này lý tưởng cho các công ty thuộc mọi cấu trúc và quy mô như doanh nghiệp đa ngành, nhà cung cấp các dịch vụ quản lý, doanh nghiệp nhỏ, văn phòng chi nhánh và tổ chức có cơ sở hạ tầng mạng phức tạp.

    Barracuda CloudGen có thể được triển khai dưới dạng vật lý, ảo hóa hoặc trên các dịch vụ đám mây..

  • Đặc tính