Bảng chọn
Palo Alto Networks, Inc.

Palo Alto Networks Strata Solution

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Palo Alto Networks STRATA – Giải pháp cho phép doanh nghiệp xây dựng được sự bảo vệ an ninh mạng toàn diện trong toàn bộ chu vi mạng từ trụ sở chính đến toàn bộ các văn phòng chi nhánh, trung tâm dữ liệu cũng như cho toàn thể nhân viên hoạt động từ xa của doanh nghiệp.

  • Đặc tính