Bảng chọn
Palo Alto Networks, Inc.

Palo Alto Networks Cortex

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Palo Alto Networks CORTEX – Giải phải giúp ngăn chặn, phát hiện & phản hồi ở quy mô doanh nghiệp chạy trên dữ liệu điểm cuối, mạng & đám mây tích hợp. Kết hợp cảnh báo nhiễu & tập trung vào các mối đe dọa thực sự. Bên cạnh đó, Palo Alto Network CORTEX thống nhất việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra & phản hồi trong một nền tảng để đảm bảo an ninh & độ hiệu quả hoạt động

  • Đặc tính