Bảng chọn

Trend Micro, Inc.

Tải xuống bảng giá
  • Trend Micro Inc. là một công ty bảo mật mạng và bảo vệ được thành lập năm 1988. Trong 3 thập kỷ qua, Trend Micro đã trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường về bảo mật đám mây lai, bảo mật máy chủ, bảo vệ mạng, bảo mật cho doanh nghiệp nhỏ, và bảo mật đầu cuối. 

    Trend Micro Inc. được đặc biệt khuyến nghị cho Hệ thống phát hiện lỗ hổng và ngăn ngừa xâm nhập. Công ty cũng có mạng lưới phát hiện mối đe dọa tiên tiến nhất thế giới – Trend Micro Smart Protection Network, vốn liên tục được tăng cường bởi phân tích dữ liệu lớn và máy học, và được củng cố bởi hàng trăm chuyên gia bảo mật Trend Micro và Phát kiến ngày số không (ZDI).

    Hiện tại, công ty này đang chủ động hợp tác với nhiều đơn vị nhà cung cấp hàng đầu bao gồm Citrix, Cisco Systems, EMC Corporation, Hewlett Packard Enterprise, NetApp, VMware, Google Cloud.

Khách hàng của chúng tôi