SolarWinds

Tải xuống bảng giá
 • Công ty SolarWinds của Mỹ được thành lập vào năm 1999 và chuyên phát triển các hệ thống quản lý mạng, cũng như các giải pháp giám sát mạng và khám phá thiết bị mạng. Các giải pháp của công ty được sử dụng bởi hơn 20 nghìn khách hàng từ 120 quốc gia và 45% trong số 500 công ty trong danh sách Fortune.

  Danh sách khách hàng của SolarWinds bao gồm những tên tuổi nổi tiếng thế giới như MasterCard, Exxon Mobil, Nokia, Siemens, Microsoft, NASA, Đại học Harvard, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

 • SolarWinds cung cấp một loạt các giải pháp giám sát và quản lý CNTT. Dưới đây là tổng quan về thông tin cấp phép sản phẩm của SolarWinds:

  SolarWinds Network Performance Monitor (Giám sát hiệu suất mạng)

  • NPM là một giải pháp quản lý hiệu suất và giám sát mạng. Nó được cấp phép dựa trên số lượng phần tử được giám sát, chẳng hạn như thiết bị, giao diện hoặc nút. Giấy phép có sẵn ở nhiều cấp độ khác nhau, cho phép bạn theo dõi một số yếu tố cụ thể.

  SolarWinds Server & Application Monitor (Giám sát ứng dụng & máy chủ)

  • SAM là một giải pháp giám sát ứng dụng và máy chủ. Nó cũng được cấp phép dựa trên số lượng các yếu tố được giám sát, chẳng hạn như máy chủ, ứng dụng và máy ảo. Giấy phép có sẵn ở các cấp khác nhau dựa trên số lượng các yếu tố được giám sát.

  SolarWinds Database Performance Analyzer (Trình phân tích hiệu suất cơ sở dữ liệu)

  • DPA là một giải pháp giám sát và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu. Nó được cấp phép cho mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu, bất kể số lượng người dùng hoặc kích thước của cơ sở dữ liệu. Bạn có thể mua giấy phép dựa trên số phiên bản cơ sở dữ liệu mà bạn muốn theo dõi.

  SolarWinds Security Event Manager (Trình quản lý sự kiện bảo mật)

  • SEM là giải pháp quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM). Nó được cấp phép dựa trên số lượng nút hoặc thiết bị bạn muốn theo dõi các sự kiện bảo mật. Giấy phép có sẵn ở các cấp khác nhau dựa trên số lượng nút hoặc thiết bị được giám sát.

  SolarWinds Web Help Desk (Bộ phận trợ giúp web)

  • WHD là một giải pháp quản lý tài sản và bán vé. Nó được cấp phép dựa trên số lượng kỹ thuật viên hoặc người dùng sẽ sử dụng phần mềm. Giấy phép có sẵn ở các cấp khác nhau dựa trên số lượng người dùng được cấp phép.

  SolarWinds Patch Manager

  • Patch Manager là giải pháp quản lý bản vá cho máy chủ, máy trạm và ứng dụng. Nó được cấp phép dựa trên số lượng máy chủ hoặc máy trạm được quản lý. Giấy phép có sẵn ở các cấp khác nhau dựa trên số lượng thiết bị được quản lý.

Trạng thái của chúng tôi