Bảng chọn

SolarWinds

Tải xuống bảng giá
  • Công ty SolarWinds của Mỹ được thành lập vào năm 1999 và chuyên phát triển các hệ thống quản lý mạng, cũng như các giải pháp giám sát mạng và khám phá thiết bị mạng. Các giải pháp của công ty được sử dụng bởi hơn 20 nghìn khách hàng từ 120 quốc gia và 45% trong số 500 công ty trong danh sách Fortune.

    Danh sách khách hàng của SolarWinds bao gồm những tên tuổi nổi tiếng thế giới như MasterCard, Exxon Mobil, Nokia, Siemens, Microsoft, NASA, Đại học Harvard, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Khách hàng của chúng tôi