Scooter Software

Tải xuống bảng giá
 • Beyond Compare được phát triển và phát hành bởi Scooter Software. Đây là một tiện ích giúp các nhà lập trình viên có thể so sách các tập tin, thư mục, nhờ đó giúp các lập trình viên có thể so sách và điều chỉnh về mã nguồn cũng như các thư mục hay hình ảnh.

  Beyond Compare có công dụng điều phối liên mạch toàn bộ các công việc so sánh, từ cấu trúc của thư mục cho đến các khác biệt nhỏ lẻ trong các tệp. Nhờ vào chế độ có thể xem chi tiết các tệp giúp các lập trình viên nhanh chóng tìm được các thông tin khác biệt quan trọng

  Mỗi tác vụ của Beyond Compare được gọi là Session, các phiên có thể được cá nhân hóa, đặt tên và cũng như tái sử dụng. Các Session có thể được mở trong các cửa sổ riêng biệt hoặc dưới dạng nhiều Tab trên một cửa sổ

  Mỗi phiên sẽ được phép cài đặt chế độ kiểm soát riêng, sự kiểm soát này được gọi là Rules. Các Rules này giúp các lập trình viên tập trung vào việc phát hiện ra các sự khác biệt giữa các tệp

  Các chức năng chính của Beyond Compare:

  • Folder Compare - so sánh nội dung 2 thư mục với nhau (file trong thư mục, thư mục con).
  • Folder Merge - hợp nhất 2 thư mục.
  • Folder Sync - đồng bộ 2 thư mục với nhau.
  • Text Compare - so sánh 2 file text với nhau.
  • Text Merge - hợp nhất 2 file text.
  • Table Compare - so sánh 2 bảng.
  • Hex Compare - so sánh 2 hex.
  • Picture Compare - so sánh 2 ảnh.
  • Registry Compare - so sánh 2 registry
  • Verion Compare - so sánh 2 version

  Để tìm hiểu thêm về sản phẩm Beyond Compare cũng như các giải pháp khác, vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của Noventiq hoặc để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách

   

Khách hàng của chúng tôi