Bảng chọn

Rhino3d

Tải xuống bảng giá
  • Rhinoceros (Rhino hoặc Rhino3D) là một phần mềm đồ họa máy tính 3D và thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) dành cho hệ điều hành Microsoft Windows và macOS. Rhinoceros được phát triển bởi Robert McNeil và những người bạn, một công ty tư nhân Mỹ thành lập vào năm 1980

  • CÁC LOẠI GIẤY PHÉP CỦA RHINOCEROUS:

    Single-user: Giấy phép người dùng đơn được gán cho một người và chỉ có thể được sử dụng bởi người sử dụng đã đăng ký. Cá nhân đó có thể cài đặt giấy phép trên hai máy tính mà họ sử dụng. Máy tính dành cho công việc PC hoặc Laptop. Và lưu ý rằng trong cùng 1 thời điểm chỉ có 1 máy tính được mở Online.

Khách hàng của chúng tôi