Bảng chọn

Red Hat

Tải xuống bảng giá
 • Red Hat – là một tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ cho ra mắt các giải pháp hiệu suất cao dựa trên hệ điều hành tự do Linux. Từ năm 1993, hướng phát đi chủ đạo của Red Hat là phát triển, phân phối và hỗ trợ các giải pháp Linux cho các cơ sở hạ tầng  công nghệ thông tin (CNTT) của công ty ở mọi quy mô và độ phức tạp. Nhà cung cấp sử dụng những thành tựu tiên tiến và hiệu quả nhất của cộng đồng Linux toàn cầu để giải quyết các vấn đề kinh doanh.

  Hơn 70 văn phòng của Red Hat làm việc trên toàn thế giới và các khách hàng lớn nhất của nhà cung cấp chiếm hơn 90% danh sách Fortune 500. Phần mềm chủ đạo của Red Hat là Red Hat Enterprise Linux, một hệ điều hành doanh nghiệp có khả năng mở rộng cao, hiệu suất cao, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí. Các sản phẩm nổi bật khác của Red Hat như công nghệ đám mây, ảo hóa, lưu trữ, các ứng dụng, quản lý và kiến trúc hướng dịch vụ và phần mềm trung gian. Các giải pháp của công ty được chứng nhận bởi các nhà cung cấp phần mềm và phần cứng hàng đầu như: SAP, IBM, Oracle, HP, Dell, v.v.

  Phần mềm Red Hat:

  • Red Hat Enterprise Linux – là một hệ điều hành doanh nghiệp dựa trên Linux.
  • Red Hat JBoss Middleware – là một dòng sản phẩm doanh nghiệp dành cho môi trường đám mây kết hợp mở.
  • Red Hat Storage Server là một nhóm các giải pháp để xây dựng một nền tảng lưu trữ có thể mở rộng trong các môi trường vật lý, ảo và đám mây.
  • Red Hat Enterprise MRG là phiên bản đầy đủ tính năng của Red Hat Enterprise Linux cho các ứng dụng trong thời gian thực.
  • Red Hat Cloud Infrastructure – là một hệ thống tổ chức quá trình chuyển đổi từ từ của các doanh nghiệp từ trung tâm dữ liệu ảo sang kiến ​​trúc đám mây.
  • Red Hat Enterprise OpenStack là một nền tảng có khả năng chịu lỗi để phát triển một doanh nghiệp được quản lý hoặc đám mây công cộng.
 • Các nguyên tắc cấp phép

  Tập đoàn Red Hat cung cấp phần mềm theo đăng ký cung cấp quyền sử dụng phần mềm / dịch vụ trong một khoảng thời gian xác định (thường là 1 hoặc 3 năm). Việc đăng ký mua Red Hat căn cứ trên số lượng phiên bản của các giải pháp phần mềm hoặc các sản phẩm Red Hat khác mà khách hàng có kế hoạch triển khai, cài đặt, sử dụng và chạy trên cơ sở hạ tầng CNTT của họ. Ví dụ, đăng ký máy chủ RHEL được tính dựa trên số lượng và các đặc điểm khác của hệ thống, các nút ảo hoặc vật lý (ổ cắm được ghép nối, khách ảo, v.v.) mà khách hàng cài đặt và sử dụng phần mềm cũng như Application Red Hat JBoss Enterprise nền tảng được mua bởi các hạt nhân số chạy sản phẩm này.

  Khách hàng có thể di chuyển phần mềm Red Hat được cấp phép sang một môi trường có cùng đặc điểm với môi trường mà đăng ký đã được mua (ví dụ: từ một hệ thống cục bộ hoặc máy chủ vật lý sang hệ thống cục bộ hoặc máy chủ vật lý khác) mà không cần mua thêm một gói đăng ký, miễn là rằng các giấy phép điều khoản được tuân thủ (ví dụ: cùng một số cặp ổ cắm mạng, khách ảo hoặc CPU ảo).

  Những lợi ích khi đăng ký mua Red Hat

  Đối với mỗi đăng ký (sản phẩm, hỗ trợ, quản lý) mà khách hàng mua, Red Hat mang đến cho bạn một hoặc nhiều lợi ích sau:

  • Quyền truy cập vào phần mềm.
  • Quyền truy cập vào các bản cập nhật, nâng cấp và sửa lỗi phần mềm mới nhất.
  • Quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật đối với các sản phẩm của Red Hat.
  • Có cơ hội tham gia bảo hiểm Open Source Assurance Program, chương trình cung cấp sự thay thế cho phần mềm Red Hat nếu khách hàng có vấn đề về sở hữu trí tuệ đối với phần mềm đó.

  Chương trình cấp phép cho các sản phẩm của Red Hat

  Sản phẩm

  Đơn vị đo lường

  RHEL Server (Máy chủ vật lý và máy chủ ảo)

  Máy chủ vật lý: theo số lượng hệ thống vật lý mà sản phẩm được cài đặt và sử dụng, bao gồm máy trạm, máy chủ, máy tính xách tay và các hệ thống vật lý khác.

  Máy chủ ảo: theo số lượng phiên bản phần mềm đang chạy trên máy ảo

  RHEL for Virtual Datacenters

  xem RHEL Server máy chủ vật lý

  RHEL Server Entry Level

  xem RHEL Server máy chủ vật lý

  RHEL Server

  RHEL for HPC Compute

  Nodes, HPC Head Node, Grid Nodes, IBM POWER, PRIMEQUEST, SAP Applications

  RHEL Server Add-Ons

  Hệ thống: theo số lượng hệ thống mà sản phẩm được cài đặt và sử dụng. Hệ thống bao gồm từng phiên bản phần mềm được cài đặt và sử dụng trên máy trạm, máy chủ, máy tính xách tay, nút, phân vùng, thiết bị, v.v.

  vCPU: theo số lượng máy chủ vật lý được gán cho máy ảo mà phần mềm được cài đặt và chạy trên đó.

  Red Hat MRG Real-time

  RHEL Desktop, Workstation

  Hệ thống: theo số lượng hệ thống mà sản phẩm được cài đặt và sử dụng. Hệ thống bao gồm từng phiên bản phần mềm được cài đặt và sử dụng trên máy trạm, máy chủ, máy tính xách tay, nút, phân vùng, thiết bị, v.v.

  RHEL for IBM System z

  IFL: Integrated Facility for Linux – bởi số lượng máy tính lớn dành riêng cho khối lượng công việc Linux.

  Red Hat Enterprise Virtualization

  xem RHEL Server máy chủ vật lý

  RHEL with Enterprise Virtualization

  xem RHEL Server máy chủ vật lý

  RHEL Developer Suite

  xem Red Hat MRG Real-time

  Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

  Red Hat JBoss Web, Web Server Plus

  Red Hat JBoss Fuse, Fuse Service Works

  Red Hat JBoss Data Virtualization

  Red Hat JBoss A-MQ

  Red Hat JBoss Portal

  Red Hat JBoss BPM Suite

  Red Hat JBoss BRMS plus BPM Suite

  Red Hat JBoss BRMS

  Red Hat JBoss Data Grid

  Phạm vi lõi: Theo nhóm lõi xử lý (16 hoặc 64), trong đó một lõi là lõi vật lý trong CPU hoặc lõi ảo trong máy ảo. Trong mỗi trường hợp, hạt nhân chứa hoặc thực thi phần mềm.

  Red Hat JBoss Developer Studio

  xem Red Hat MRG Real-time

  Red Hat Storage Server for On-premise

  xem Red Hat MRG Real-time

  Red Hat Storage Server for Public Cloud

  Khách ảo: theo số lượng máy chủ vật lý được gán cho máy ảo mà phần mềm được cài đặt và chạy trên đó.

  Red Hat Storage Server for Hybrid Cloud

  Hệ thống: theo số lượng hệ thống mà sản phẩm được cài đặt và sử dụng. Hệ thống bao gồm từng phiên bản phần mềm được cài đặt và sử dụng trên máy trạm, máy chủ, máy tính xách tay, nút, phân vùng, thiết bị, v.v.

  Khách ảo: theo số lượng máy chủ vật lý được gán cho máy ảo mà phần mềm được cài đặt và chạy trên đó.

  Red Hat Storage for RHEL OpenStack Platform

  xem Xem RHEL Server máy chủ ảo

  OpenShift Enterprise

  OpenShift Enterprise Broker Infrastructure

  Red Hat JBoss Middleware for OpenShift Enterprise

  Máy chủ vật lý: theo số lượng hệ thống vật lý mà sản phẩm được cài đặt và sử dụng, bao gồm máy trạm, máy chủ, máy tính xách tay và các hệ thống vật lý khác.

  Khách ảo: theo số lượng máy chủ vật lý được gán cho máy ảo mà phần mềm được cài đặt và chạy trên đó.

  Red Hat Cloud Infrastructure

  xem RHEL Server máy chủ vật lý

  RHEL OpenStack Platform

  xem RHEL Server máy chủ vật lý

   

Khách hàng của chúng tôi