FIREBASE

 • Firebase là dịch vụ cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng đám mây – cloud. Kèm theo đó là hệ thống máy chủ cực kỳ mạnh mẽ của Google. Chức năng chính là giúp người dùng lập trình ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu. Firebase hỗ trợ cả hai nền tảng Android và iOS

 • Firebase là một nền tảng toàn diện do Google cung cấp để phát triển các ứng dụng web và di động. Nó cung cấp nhiều dịch vụ và tính năng khác nhau để hỗ trợ phát triển ứng dụng, lưu trữ, xác thực, quản lý cơ sở dữ liệu, lưu trữ đám mây, v.v. Dưới đây là tổng quan về thông tin cấp phép sản phẩm của Firebase:

  Firebase Spark (Cấp miễn phí)

  Firebase cung cấp một bậc miễn phí có tên là "Spark" cung cấp một bộ tính năng và tài nguyên miễn phí. Điều này bao gồm hạn ngạch sử dụng giới hạn cho các dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như lưu trữ cơ sở dữ liệu Firestore, Xác thực Firebase, Chức năng đám mây Firebase, Lưu trữ Firebase, v.v.

  Firebase Flame and Blaze (Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu)

  Đối với nhu cầu sử dụng cao hơn và các tính năng bổ sung, Firebase cung cấp các gói giá phải trả được gọi là "Flame" và "Blaze". Các gói này dựa trên mô hình dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, trong đó bạn trả tiền cho việc sử dụng thực tế các dịch vụ của Firebase.

  Đối với các gói Flame và Blaze, bạn được lập hóa đơn cho việc sử dụng các dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như Firestore, Cơ sở dữ liệu thời gian thực, Xác thực, Lưu trữ, Chức năng đám mây và các dịch vụ khác. Mỗi dịch vụ có mô hình định giá riêng, có thể dựa trên các yếu tố như lưu trữ dữ liệu, sử dụng mạng, yêu cầu API và hoạt động xác thực.

  Tiện ích mở rộng Firebase

  Tiện ích mở rộng Firebase là giải pháp đóng gói sẵn do cả Google và cộng đồng Firebase phát triển để nâng cao chức năng của Firebase. Các tiện ích mở rộng này có thể có các điều khoản cấp phép riêng, các điều khoản này có thể khác nhau tùy thuộc vào tiện ích mở rộng cụ thể.

Trạng thái của chúng tôi