Bảng chọn

Enscape

Tải xuống bảng giá
 • Enscape cung cấp sự thể hiện chân thực của các dự án dựa trên các công nghệ kết xuất mới nhất. Enscape hoạt động song song với phần mềm CAD hoặc trực tiếp trong thực tế ảo.

 • Enscape cung cấp các tùy chọn cấp phép khác nhau cho các sản phẩm của mình, bao gồm Enscape cho Revit, Enscape cho SketchUp và Enscape cho Rhino.

  Enscape for Revit

  • Enscape for Revit được cấp phép cho mỗi người dùng và yêu cầu đăng ký hàng năm. Mỗi giấy phép có thể được sử dụng trên tối đa hai thiết bị nhưng chỉ được sử dụng một thiết bị tại một thời điểm. Enscape cung cấp tùy chọn giấy phép thả nổi cho các nhóm cần chia sẻ giấy phép giữa những người dùng.

  Enscape for SketchUp

  • Enscape for SketchUp cũng được cấp phép cho mỗi người dùng và yêu cầu đăng ký hàng năm. Mỗi giấy phép có thể được sử dụng trên tối đa hai thiết bị nhưng mỗi lần chỉ được sử dụng một giấy phép. Giống như Enscape for Revit, Enscape for SketchUp cũng cung cấp tùy chọn giấy phép thả nổi.

  Enscape cho Rhino

  • Enscape for Rhino cũng được cấp phép cho mỗi người dùng và yêu cầu đăng ký hàng năm. Mỗi giấy phép có thể được sử dụng trên tối đa hai thiết bị nhưng mỗi lần chỉ được sử dụng một giấy phép. Enscape for Rhino cũng cung cấp tùy chọn giấy phép thả nổi.

  Mô hình cấp phép của Enscape dựa trên đăng ký hàng năm, cho phép bạn truy cập vào các bản cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian đăng ký của bạn. Nếu bạn chọn không gia hạn đăng ký của mình, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào các bản cập nhật phần mềm hoặc hỗ trợ kỹ thuật, nhưng bạn có thể tiếp tục sử dụng phiên bản Enscape mà bạn đã cài đặt trên máy tính của mình.

Khách hàng của chúng tôi