Bảng chọn

Barracuda Networks

  • Barracuda Networks, Inc. là công ty cung cấp các sản phẩm bảo mật, mạng và lưu trữ dựa trên các thiết bị mạng và dịch vụ đám mây.

    Barracuda Networks được thành lập vào năm 2003 bởi Dean Drako, Michael Perone và Zach Levow; và đã cho ra mắt sản phẩm Barracuda Spam và Virus Firewall trong cùng năm Năm 2007, công ty đã chuyển trụ sở chính đến Campbell, California, và mở văn phòng tại Ann Arbor, Michigan

Khách hàng của chúng tôi