Barracuda Networks

 • Barracuda Networks, Inc. là công ty cung cấp các sản phẩm bảo mật, mạng và lưu trữ dựa trên các thiết bị mạng và dịch vụ đám mây.

  Barracuda Networks được thành lập vào năm 2003 bởi Dean Drako, Michael Perone và Zach Levow; và đã cho ra mắt sản phẩm Barracuda Spam và Virus Firewall trong cùng năm Năm 2007, công ty đã chuyển trụ sở chính đến Campbell, California, và mở văn phòng tại Ann Arbor, Michigan

 • Barracuda Networks cung cấp nhiều loại sản phẩm, vì vậy thông tin cấp phép có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, đây là một số điểm chung về cấp phép sản phẩm Barracuda:

  Giấy phép dựa trên gói đăng ký

  Hầu hết các sản phẩm của Barracuda được cấp phép trên cơ sở đăng ký. Điều này có nghĩa là khách hàng phải trả một khoản phí hàng năm để sử dụng sản phẩm và nhận các bản cập nhật cũng như hỗ trợ trong thời gian đăng ký.

  Thời hạn

  Thời hạn đăng ký có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm, nhưng chúng thường nằm trong khoảng từ một đến năm năm.

  Các cấp độ giấy phép

  Nhiều sản phẩm của Barracuda có nhiều cấp độ giấy phép, cung cấp các mức chức năng và hỗ trợ khác nhau. Ví dụ: giấy phép cơ bản có thể chỉ bao gồm hỗ trợ đơn giản, trong khi giấy phép cấp cao hơn có thể bao gồm hỗ trợ 24/7 và các tính năng nâng cao.

  Thiết bị ảo và vật lý

  Một số sản phẩm của Barracuda có sẵn dưới dạng thiết bị ảo có thể chạy trên cơ sở hạ tầng phần cứng hoặc đám mây hiện có của khách hàng, trong khi những sản phẩm khác có sẵn dưới dạng thiết bị vật lý được gửi đến khách hàng.

  Gia hạn

  Khách hàng cần gia hạn gói đăng ký khi hết thời hạn đăng ký để tiếp tục sử dụng sản phẩm và nhận các bản cập nhật và hỗ trợ.

Khách hàng của chúng tôi